ROSA

SPOT

MXDNYHEDER
PROGRAM &
TIDSPLAN
BANDS
ANMELDELSER
SEMINARER
ÅBNINGSAFTEN
SPOTCAST
MYSPACE.COM/
SPOTFESTIVAL
INFO OM SPOT
INFO-KORT
KONCEPT
SPOT I ORD
BILLETSALG
SÆRTILBUD:
REJSE, BILLET & HOTEL
DSB WILDCARD
KONTAKT
TEKNIK
SPOT HISTORIE
NYHEDSBREV
SAMARBEJDS-PARTNERE
FRIVILLIGE
RIS / ROS

Musik til SPOT Festival 2007: Deadline 10. januar27. Oktober, 2006

 
Planlægningen af SPOT Festivalen 2007 er i fuld gang, og det er nu, orkestre og kunstnere kan ansøge om at deltage i festivalen, som foregår 1. - 2. juni 2007.
Også musikbranchen kan foreslå danske eller nordiske orkestre til SPOT Festivalen, som er den 13. i rækken.
Deadline for både ansøgninger og forslag er onsdag 10. januar 2007.

Musikbranchen:
Booking, management, pladeselskaber, koncertarrangører, medier m.fl. opfordres hermed til at foreslå danske/nordiske orkestre til SPOT Festival 2007.
- Skriftlig ansøgning inklusiv oplysning om kontaktperson og booking-kontakt, pr-materiale samt lyttemateriale (tre eksemplarer) sendes til nedenstående adresse.

Tjekliste

 Ansøgningsmaterialet til SPOT 2007 skal indeholde:

- Skriftlig ansøgning (2 kopier) 

- Kontaktinformation for orkestret

- Booking (kontaktinfo)

- PR-materiale (2 kopier)

- Lyttemateriale (3 kopier)

 

Orkestre:

Orkestre/kunstnere for hvem en showcase på SPOT Festivalen har national og/eller international relevans, opfordres hermed til at indsende ansøgningsmateriale til SPOT Festival 2007.
- Skriftlig ansøgning inklusiv oplysning om kontaktperson og booking-kontakt, pr-materiale samt lyttemateriale (tre eksemplarer) sendes til nedenstående adresse.

Programmet til SPOT Festivalen sammensættes dels ud fra det indsendte materiale fra orkestre og branche, dels af grupper/solister som er med til at tegne den aktuelle danske og nordiske scene.
Det endelige program fastlægges af ROSA i samarbejde med et eksternt kunstnerisk udvalg på 3-4 musikkyndige personer.
SPOTs overordnede mål er at understøtte kvalitetsmusikkens muligheder såvel på nationale som internationale markeder.

SPOT Festival
c/o ROSA – Dansk Rock Samråd
Saltholmsgade 22
8000 Århus C.

Deadline: Onsdag 10. januar 2007Mail til ROSA